โหลด MiniTool Partition Wizard Pro 2021 ตัวเต็ม ถาวร เวอร์ชั่นล่าสุด 127 MB

MiniTool Partition Wizard Pro and practical tools for Windows therefore that with a mouse that is few, you can fix registry errors, clean privacy, prevent security threats, clean Windows temp files, manage startups, retrieve lost data, split/shred files, repair Windows, speed up the system and much more. MiniTool Partition Wizard is a complete & advanced Windows Partition Management tool that helps you perform a number of Drive management function on Windows partitions such as copy, merge, extend, wipe, delete, format or slit. The ultimate software gives you full control and lots of flexibility over your HDD, organize & manage Drives as your like.

MiniTool Partition Wizard เป็นโปรแกรมที่เอาไว้จัดการพาร์ติชั่น หรือ จัดการแบ่งสันปันส่วนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณได้ตามใจชอบ เพื่อใช้กับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ตามความต้องการของคุณ และผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้กับทั้งระบบปฏิบัติการตั้งแต่วินโดวส์ XP Vista 7 รวมไปถึง วินโดวส์ 8 ซึ่งได้ทั้งแบบ 32 บิต และ 64 บิต โดยความสามารถหลักๆ ของโปรแกรม MiniTool Partition Wizard ตัวนี้คือ สามารถทำได้ทั้ง ปรับขนาดพาร์ติชั่น คัดลอกพาร์ติชั่น สร้างพาร์ติชั่น ลบพาร์ติชั่น และนอกจากนี้ยังสามารถทำการฟอแมต (Format) เพื่อล้างข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนฮาร์ดดิสก์ให้หายไปแบบไม่เหลือซาก

Partition

Features of MiniTool Partition Wizard

Licencia Minitool Partition Wizard 12 Full Crack

Macos man pages location. MiniTool Partition Wizard Pro and practical tools for Windows therefore that with a mouse that is few, you can fix registry errors, clean privacy, prevent security threats, clean Windows temp files, manage startups, retrieve lost data, split/shred files, repair Windows, speed up the system and much more.

Licencia Minitool Partition Wizard 12 Full Movie

• Create, Copy, Extend, Resize, Merge, Split partitions
• Format, Wipe & delete Partitions
• Copy HDD, Dynamic Disk, UEFI boot Disk
• Move Boot/System volume for Dynamic Disk
• Convert NTFS, GPT Disk, MBR Disk, Dynamic Disk, Basic Disk
• Easily set partitions as logical, primary or active partition
• Hide and Unhide Drive, set label or drive letter
• Change Cluster size, partition serial number & ID
• Rebuilt MBR, support RAID
• Test Disk Surface & partition surface
• Support 4096-byte-sector-based hard drive
• Hot Extend Partition without reboot

Licencia Minitool Partition Wizard 12 Full Version

Developers : MiniTool Solution Ltd
License : Shareware
ภาษา : Multilingual
ระบบปฏิบัติการ : Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
ประเภทของระบบ : x86 / x64
ขนาด : 127 MB
นามสกุลไฟล์ : rar
อัพเดท : 2/1/2021
เวอร์ชั่น : 12.3
อัพโหลดโดย : Admin-aXeload
วิธีติดตั้ง : อยู่ในไฟล์ “วิธีติดตั้ง.txt”
Coments are closed
Scroll to top